Påbygg av hus i Åsgreina

Påbygg av hus er et av våre fokusområder. Påbygg er også beslektet med byggetjenesten tilbygg Tilbygg og påbygg av hus betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en eksisterende konstruksjon.

Hjelp av fagfolk for å søke om påbygg

Hvis du skal søke om å bygge et påbygg av hus må du nesten alltid ha hjelp av fagfolk. Hvis man skal bygge en ekstra etasje på et hus, så vil dette være et typisk påbygg av et hus.

Kontakt Åsgreina Byggassistanse AS for mer informasjon om påbygg av hus.

Søke påbygg av hus på egenhånd

Du kan søke om påbygg av hus på egenhånd hvis det er enkle ting som skal utføres. Eksempler på enkle påbygg av hus kan være bygning av vedbod på balkong, eller bygging av ark på loft.

Tilbygg - utvidelse av grunnflate.

Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg som plasseres oppå eksisterende bolig. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter. Hvis tilbygget på bruksarealet er under 50 kvadratmeter kan du søke på egenhånd.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Påbygg eller underbygg faller derfor ikke inn under denne type søknader, for eksempel takoppbygging, takterrasse og utgraving av kjeller.

Et tilbygg kan ikke inneholde egen boenhet. I tillegg skal et tilbygg tilfredsstille visuelle kvaliteter, som forholder seg til eksisterende hus og terreng.
Før søknad om tilbygg må følgende avklares
Du må undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din. Dersom byggetiltaket er i strid med lovens bestemmelser må det søkes om dispensasjon fra forholdet. Når det er angitt byggegrense i reguleringen, må tilbygget i sin helhet plasseres innenfor denne.