Tilbygg av hus i Åsgreina

Tilbygg, påbygg og nybygg av hus er noen av våre fokusområder. Tilbygg og påbygg av hus betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en eksisterende konstruksjon. Hvis man skal bygge en ekstra etasje på et hus, så vil dette være et typisk påbygg av hus. Hvis du skal søke om å bygge et påbygg av hus må du nesten alltid ha hjelp av fagfolk.

Ta kontakt med Åsgreina Byggassistanse AS for mer informasjon om tilbygg og påbygg av hus i Åsgreina.

Søke påbygg av hus på egenhånd

Du kan søke om påbygg av hus på egenhånd hvis det er enkle ting som skal utføres. Eksempler på enkle påbygg av hus kan være bygning av vedbod på balkong, eller bygging av ark på loft.

Tilbygg - utvidelse av bygningens grunnflate

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg som plasseres oppå eksisterende bolig. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter. Hvis tilbygget på bruksarealet er under 50 kvadratmeter kan du søke på egenhånd.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Påbygg eller underbygg faller derfor ikke inn under denne type søknader, for eksempel takoppbygging, takterrasse og utgraving av kjeller.

Et tilbygg kan ikke inneholde egen boenhet. I tillegg skal et tilbygg tilfredsstille visuelle kvaliteter, som forholder seg til eksisterende hus og terreng.

Før søknad om tilbygg må følgende avklares

Du må undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din. Dersom byggetiltaket er i strid med lovens bestemmelser må det søkes om dispensasjon fra forholdet. Når det er angitt byggegrense i reguleringen, må tilbygget i sin helhet plasseres innenfor denne.